Language of document :

Avaliku Teenistuse Kohtu (teine koda) 22. mai 2008. aasta otsus - Pascual-García versus komisjon

(Kohtuasi F-145/06)1

(Avalik teenistus - Avatud konkurss - Vastuvõtutingimused - Nõutav töökogemus - Reservnimekirjas oleva kandidaadi töölevõtmisest keeldumine - Ametisse nimetava asutuse komisjoni kaalutlusõigus)

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Pooled

Hageja: Cesar Pascual-García (Madrid, Hispaania) (esindajad: advokaadid B. Cortese ja C. Cortese)

Kostja: Euroopa Ühenduste Komisjon (esindajad: J. Currall ja M. Velardo)

Kohtuasja ese

Nõue tühistada komisjoni teadusuuringute ühiskeskuse peadirektori 7. aprilli 2006. aasta otsus, milles hageja kandidatuuri ei võetud arvesse vaba ametikoha teadaandes KOM/2005/2969 - B*3/B*11 - IHCP - Ispra märgitud ametikohale kandideerimisel ning millega lisati märkus konkursi EPSO/B/23/04 reservnimekirja, milles teavitati komisjoni teenistusi, et hageja ei vasta konkursiteates ette nähtud tingimustele.

Otsuse resolutiivosa

Tühistada Euroopa Ühenduste Komisjoni Teadusuuringute Ühiskeskuse (TÜ) 7. aprilli 2006. aasta otsus, milles Cesar Pascual García kandidatuuri ei võetud arvesse vaba ametikoha teadaandes KOM/2005/2969 märgitud ametikohale kandideerimisel ning millega lisati märkus konkursi EPSO/B/23/04 reservnimekirja, milles teavitati komisjoni teenistusi, et hageja ei vasta nimetatud avaliku konkursi puhul nõutavatele tingimustele.

Mõista kohtukulud välja Euroopa Ühenduste Komisjonilt.

____________

1 - ELT C 56, 10.3.2007, lk 42.