Language of document :

Civildienesta tiesas (otrā palāta) 2008. gada 22. maija spriedums - Pascual-García/Komisija

(lieta F-145/06) 1

Civildienests - Vispārējs konkurss - Pielaišanas nosacījumi - Vajadzīgā profesionālā pieredze - Atteikums pieņemt darbā rezerves sarakstā iekļautu kandidātu - Atlases komisijas un iecēlējinstitūcijas izvērtēšanas pilnvaras

Tiesvedības valoda - franču

Lietas dalībnieki

Prasītājs: Cesar Pascual-García, Madride (Spānija) (pārstāvji - B. Cortese un C. Cortese, advokāti)

Atbildētāja: Eiropas Kopienu Komisija (pārstāvji - J. Currall un M. Velardo)

Priekšmets

Prasība atcelt Komisijas Kopīgā pētniecības centra ģenerāldirektora 2006. gada 7. aprīļa lēmumu neņemt vērā prasītāja kandidatūru amatam, uz ko attiecas paziņojums par vakanci COM/2005/2969 - B/3/B*11 - IHCP - Ispra, un EPSO/B/23/04 konkursa rezerves sarakstā pievienot piezīmi, informējot Komisijas dienestus, ka prasītājs neatbilst nosacījumiem, kas noteikti minētajā paziņojumā par konkursu.

Rezolutīvā daļa:

atcelt Eiropas Kopienu Komisijas Kopīgā pētniecības centra (KPC) ģenerāldirektora 2006. gada 7. aprīļa lēmumu neņemt vērā Pascual García kandidatūru amatam, uz ko attiecas paziņojums par vakanci COM/2005/2969, un vispārējā konkursa EPSO/B/23/04 rezerves sarakstā pievienot piezīmi, informējot dienestus, ka prasītājs neatbilst minētā konkursa nosacījumiem;

Eiropas Kopienu Komisija atlīdzina tiesāšanās izdevumus.

____________

1 - OV C 56, 10.03.2007., 42. lpp.