Language of document :

Hotărârea Tribunalului Funcției Publice (Camera a doua) din 22 mai 2008 - Pascual-García/Comisia Comunităților Europene

(Cauza F-145/06)1

(Funcție publică - Concurs general - Condiții de admitere - Experiența profesională cerută - Refuzul de a recruta un candidat înscris pe lista de rezervă - Puterea de apreciere a comisiei de evaluare și a AIPN)

Limba de procedură: franceza

Părțile

Reclamant: Cesar Pascual-García (Madrid, Spania) (reprezentanți: B. Cortese și C. Cortese, avocats)

Pârâtă: Comisia Comunităților Europene (reprezentanți: J. Currall și M. Velardo, agenți)

Obiectul

Anularea Deciziei din 7 aprilie 2006 a Directorului General al Joint Research Centre al Comisiei de a nu lua în considerare candidatura reclamantului pentru postul la care se referă anunțul pentru ocuparea unor posturi vacante COM/2005/2969 - B*3/B*11 - IHCP - Ispra, și de adăugare a unei observații în cuprinsul listei de rezervă a concursului EPSO/B/23/04 prin care directorul informa serviciile Comisiei că reclamantul nu îndeplinește condițiile de eligibilitate stabilite în anunțul pentru respectivul concurs

Dispozitivul

Anulează Decizia Directorului General al Centrului Comun de Cercetare (JCR) al Comisiei Comunităților Europene din 7 aprilie 2006 de a nu lua în considerare candidatura domnului Pascual-García pentru anunțul pentru ocuparea unor posturi vacante COM/2005/2969 și de adăugare a unei observații în cuprinsul listei de rezervă a concursului general EPSO/B/23/04 prin care directorul informa serviciile că reclamantul nu îndeplinește condițiile de admitere la concursul general menționat anterior.

Obligă Comisia Comunităților Europene la plata cheltuielilor de judecată.

____________

1 - JO C 56, 10.3.2007, p. 42