Language of document :

Rozsudok Súdu pre verejnú službu (druhá komora) z 22. mája 2008 - Pascual-García/Komisia

(vec F-145/06)1

(Verejná služba - Verejné výberové konanie - Podmienka účasti - Požadovaná odborná prax - Odmietnutie prijať uchádzača, ktorý je na zozname úspešných uchádzačov - Voľná úvaha výberovej komisie a menovacieho orgánu)

Jazyk konania: francúzština

Účastníci konania

Žalobca: Cesar Pascual-García (Madrid, Španielsko) (v zastúpení: B. Cortese a C. Cortese, advokáti)

Žalovaná: Komisia Európskych spoločenstiev (v zastúpení: J. Currall a M. Velardo, splnomocnení zástupcovia)

Predmet veci

Zrušenie rozhodnutia generálneho riaditeľa Spoločného výskumného centra Komisie zo 7. apríla 2006 o nezohľadnení žiadosti žalobcu o pracovné miesto uvedené v oznámení o voľnom pracovnom mieste COM/2005/2969 - B*3/B*11 - IHCP - Ispra, a ktorým sa do zoznamu úspešných uchádzačov z výberového konania EPSO/B/23/04 doplnila poznámka informujúca útvary Komisie o tom, že žalobca nesplnil podmienky účasti stanovené v oznámení o tomto výberovom konaní

Výrok rozsudku

1.    Rozhodnutie generálneho riaditeľa Spoločného výskumného centra Komisie Európskych spoločenstiev zo 7. apríla 2006, nezohľadniť žiadosť Pascuala Garcíu v súvislosti s oznámením o voľnom pracovnom mieste COM/2005/2969, a ktorým sa do zoznamu úspešných uchádzačov z výberového konania EPSO/B/23/04 doplnila poznámka informujúca útvary o tom, že žalobca nesplnil podmienky účasti pre uvedené verejné výberové konanie, sa zrušuje.

2.    Komisia Európskych spoločenstiev sa zaväzuje na náhradu trov konania.

____________

1 - Ú. v. EÚ C 56, 10.3.2007, s. 42.