Language of document :

Personaldomstolens dom av den 22 maj 2008 - Pascual-García mot kommissionen

(Mål F-145/06)(1)

(Personalmål - Allmänt uttagningsprov - Villkor för tillträde - Arbetslivserfarenhet som erfordras - Beslut att inte rekrytera en sökande som är införd i förteckningen över godkända sökande - Uttagningskommitténs och tillsättningsmyndighetens utrymme för skönsmässig bedömning)

Rättegångsspråk: franska

Parter

Sökande: Cesar Pascual-García (Madrid, Spanien) (ombud: advokaterna B. Cortese och C. Cortese)

Svarande: Europeiska gemenskapernas kommission (ombud: J. Currall och M. Velardo)

Saken

Ogiltigförklaring av det beslut som fattades av generaldirektören för kommissionens Joint Research Centre att inte beakta sökandes ansökan till den tjänst som avses i meddelandet om lediga tjänster KOM/2005/2969 - B*3/B*11 - IHCP - Ispra och att göra en anteckning på förteckningen över godkända sökande från uttagningsprovet EPSO/B/23/04 med upplysning till kommissionens tjänsteavdelningar om att sökanden inte uppfyllde villkoren för tillträde som fastställdes i meddelandet om uttagningsprovet

Domslut

Det beslut som fattades av generaldirektören för Gemensamma forskningscentret vid Europeiska gemenskapernas kommission den 7 april 2006 om att inte beakta Cesar Pascual Garcías ansökan enligt meddelandet om lediga tjänster KOM/2005/2969 och om att göra en anteckning på förteckningen över godkända sökande från uttagningsprovet EPSO/B/23/04 med upplysning till kommissionens tjänsteavdelningar om att sökanden inte uppfyllde villkoren för tillträde till det uttagningsprovet ogiltigförklaras.

Europeiska gemenskapernas kommission ska ersätta rättegångskostnaderna.

____________

1 - ) EUT C 56 av den 10.03.2007, s. 42.