Language of document :

Rozsudek Soudu pro veřejnou službu (druhého senátu) ze dne 21. února 2008 - Semeraro v. Komise

(Věc F-19/06)1

(Veřejná služba - Úředníci - Hodnocení - Zpráva o vývoji služebního postupu - Hodnotící období 2004 - Článek 43 služebního řádu - Povinnost odůvodnění - Povýšení - Osvědčovací řízení)

Jednací jazyk: francouzština

Účastnice řízení

Žalobkyně: Maria Magdalena Semeraro (Brusel, Belgie) (zástupce: L. Vogel, advokát)

Žalovaná: Komise Evropských Společenství (zástupci: G. Berscheid a M. Velardo, zmocněnci)

Předmět věci

Zrušení rozhodnutí OOJ ze dne 8. listopadu 2005, kterým byla zamítnuta stížnost žalobkyně směřující proti její zprávě o vývoji služebního postupu za rok 2004

Výrok rozsudku

Zpráva o vývoji služebního postupu M. M. Semeraro za období od 1. ledna do 31. prosince 2004 se ruší.

Komise Evropských společenství ponese celkové náklady řízení.

____________

1 - Úř. věst. C 108, 6.5.2006, s. 30