Language of document :

Personalerettens dom (Anden Afdeling) af 21. februar 2008 - Semeraro mod Kommissionen

(Sag F-19/06) 1

(Personalesag - tjenestemænd - bedømmelse - karriereudviklingsrapport - bedømmelsesåret 2004 - vedtægtens artikel 43 - begrundelsespligt - forfremmelse - attestationsprocedure)

Processprog: fransk

Parter

Sagsøger: Maria Magdalena Semeraro (Bruxelles, Belgien) (ved avocat L. Vogel)

Sagsøgt: Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber (ved G. Berscheid og M. Velardo, som befuldmægtigede)

Sagens genstand

Påstand om annullation af ansættelsesmyndighedens afgørelse af 8. november 2005, hvorved sagsøgeren fik afslag på sin klage over sin karriereudviklingsrapport for 2004

Konklusion

Maria Magdalena Semeraros karriereudviklingsrapport for perioden fra den 1. januar til den 31. december 2004 annulleres.

Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber betaler sagens omkostninger.

____________

1 - EUT C 108 af 6.5.2006, s. 30.