Language of document :

Virkamiestuomioistuimen tuomio (toinen jaosto) 21.2.2008 - Semeraro v. komissio

(Asia F-19/06)1

(Henkilöstö - Virkamiehet - Arviointi - Urakehitystä koskeva kertomus - Vuoden 2004 arviointikierros - Henkilöstösääntöjen 43 artikla - Perusteluvelvollisuus - Ylennys - Todistusmenettely)

Oikeudenkäyntikieli: ranska

Asianosaiset

Kantaja: Maria Magdalena Semeraro (Bryssel, Belgia) (edustaja: asianajaja L. Vogel)

Vastaaja: Euroopan yhteisöjen komissio (asiamiehet: G. Berscheid ja M. Velardo)

Oikeudenkäynnin kohde

Nimittävän viranomaisen 8.11.2005 tekemän sellaisen päätöksen kumoaminen, jolla on hylätty kantajan urakehitystään koskevasta vuoden 2004 kertomuksesta tekemä valitus

Tuomiolauselma

Semeraron urakehitystä koskeva kertomus, joka koskee ajanjaksoa 1.1-31.12.2004, kumotaan.

Euroopan yhteisöjen komissio vastaa oikeudenkäyntikuluista.

____________

1 - EUVL C 108, 6.5.2006, s. 30.