Language of document :

A Közszolgálati Törvényszék (második tanács) 2008. február 21-i ítélete - Semeraro kontra Bizottság

(F-19/06. sz. ügy)1

(Közszolgálat - Tisztviselők - Szakmai előmeneteli jelentés - 2004. évi értékelési időszak - A személyzeti szabályzat 43. cikke - Indokolási kötelezettség - Előléptetés - Tanúsítványi eljárás)

Az eljárás nyelve: francia

Felek

Felperes: Maria Magdalena Semeraro (Brüsszel, Belgium) (képviselő: L. I. Vogel ügyvéd)

Alperes: az Európai Közösségek Bizottsága (képviselők: G. Berscheid és M. Velardo meghatalmazottak)

Az ügy tárgya

A kinevezésre jogosult hatóság 2005. november 8-i, a felperes által a 2004. évi szakmai előmeneteli jelentése ellen benyújtott panaszt elutasító határozatának megsemmisítése.

Az ítélet rendelkező része

A Közszolgálati Törvényszék megsemmisíti M. Semeraro 2004. január 1-je és 2004. december 31-e közötti időszakra vonatkozó szakmai előmeneteli jelentését.

Az Európai Közösségek Bizottsága viseli az összes költséget.

____________

1 - HL C 108., 2006.5.6., 30. o.