Language of document :

Civildienesta tiesas (otrā palāta) 2008. gada 21. februāra spriedums - Semeraro/Komisija

(lieta F-19/06) 1

Civildienests - Ierēdņi - Novērtējums - Karjeras attīstības ziņojums - Novērtējums par 2004. gadu - Civildienesta noteikumu 43. pants - Pienākums norādīt pamatojumu - Paaugstināšana amatā - Atestācijas procedūra

Tiesvedības valoda - franču

Lietas dalībnieki

Prasītāja: Maria Magdalena Semeraro, Brisele (Beļģija) (pārstāvis - L. Vogel, avocat)

Atbildētāja: Eiropas Kopienu Komisija (pārstāvji - G. Berscheid un M. Velardo)

Priekšmets

Iecēlējinstitūcijas 2005. gada 8. novembra lēmuma, ar ko noraida prasītājas sūdzību, kura iesniegta par iecēlējinstitūcijas sagatavoto karjeras attīstības ziņojumu par 2004. gadu, atcelšana

Rezolutīvā daļa:

atcelt Semeraro karjeras attīstības ziņojumu par laika periodu no 2004. gada 1. janvāra līdz 31. decembrim;

Eiropas Kopienu Komisija atlīdzina visus tiesāšanās izdevumus.

____________

1 - OV C 108, 06.05.2006., 30. lpp.