Language of document :

Hotărârea Tribunalului Funcţiei Publice (Camera a doua) din 21 februarie 2008 Semeraro/Comisia Comunităţilor Europene

(Cauza F-19/06)1

(Funcție publică - Funcționari - Evaluare - Raport asupra evoluției carierei- Exercițiul de evaluare 2004 - Articolul 43 din Statutul funcționarilor - Obligația de motivare - Promovare - Procedura de atestare)

Limba de procedură: franceza

Părţile

Reclamantă: Maria Magdalena Semeraro (Bruxelles, Belgia) (reprezentant: L. Vogel, avocat)

Pârâtă: Comisia Comunităţilor Europene (reprezentanţi: G. Berscheid şi M. Velardo, agenţi)

Obiectul

Anularea deciziei AIPN din 8 noiembrie 2005 de respingere a reclamației reclamantei privind raportul asupra evoluției carierei întocmit în privința sa pentru anul 2004

Dispozitivul

Anulează raportul asupra evoluției carierei doamnei Semeraro referitor la perioada 1 ianuarie-31 decembrie 2004.

Comisia Comunităților Europene suportă totalitatea cheltuielilor de judecată.

____________

1 - JO C 108, 6.5.2006, p. 30.