Language of document :

Rozsudok Súdu pre verejnú službu (druhá komora) z 21. februára 2008 - Semeraro/Komisia

(vec F-19/06)1

(Verejná služba - Úradníci - Hodnotenie - Správa o služobnom postupe - Hodnotené obdobie 2004 - Článok 43 služobného poriadku - Povinnosť odôvodnenia - Povýšenie - Atestačný postup)

Jazyk konania: francúzština

Účastníci konania

Žalobkyňa: Maria Magdalena Semeraro (Brusel, Belgicko) (v zastúpení: L. Vogel, avocat)

Žalovaná: Komisia Európskych spoločenstiev (v zastúpení: G. Berscheid a M. Velardo, splnomocnení zástupcovia)

Predmet veci

Zrušenie rozhodnutia menovacieho orgánu z 8. novembra 2005, ktorým sa zamieta sťažnosť žalobkyne proti správe o služobnom postupe týkajúcej sa roku 2004

Výrok rozsudku

1.    Správa o služobnom postupe pani Semeraro, týkajúca sa obdobia od 1. januára do 31. decembra 2004, sa zrušuje.

2.    Komisia Európskych spoločenstiev je povinná nahradiť celé trovy konania.

____________

1 - Ú. v. EÚ C 108, 6.5.2006, s. 30.