Language of document :

Sodba Sodišča za uslužbence (drugi senat) z dne 21. februarja 2008 - Semeraro proti Komisiji

(Zadeva F-19/06)1

(Javni uslužbenci - Uradniki - Ocena - Karierno ocenjevalno poročilo - Ocenjevalno leto 2004 - Člen 43 Kadrovskih predpisov - Obveznost obrazložitve - Napredovanje - Postopek atestiranja)

Jezik postopka: francoščina

Stranki

Tožeča stranka: Maria Magdalena Semeraro (Bruselj, Belgija) (zastopnik: L. l Vogel, odvetnik)

Tožena stranka: Komisija Evropskih skupnosti (zastopnika: G. Berscheid in M. Velardo, zastopnika)

Predmet zadeve

Razglasitev ničnosti odločbe OPI z dne 8. novembra 2005, s katero je bila zavrnjena pritožba tožeče stranke zoper njeno karierno ocenjevalno poročilo za leto 2004.

Izrek sodbe

Karierno ocenjevalno poročilo M. M. Semeraro za obdobje od 1. januarja do 31. decembra 2004 se razglasi za nično.

Komisija Evropskih skupnosti nosi vse stroške.

____________

1 - UL C 108, 6.5.2006, str. 30.