Language of document :

Personaldomstolens dom (andra avdelningen) av den 21 februari 2008 - Maria Magdalena Semeraro mot kommissionen

(Mål F-19/06)(1)

(Personalmål - Tjänstemän - Bedömning - Karriärsutvecklingsrapport - Bedömningsåret 2004 - Artikel 43 i tjänsteföreskrifterna - Motiveringsskyldighet - Befordran - Godkännandeförfarande)

Rättegångsspråk: franska

Parter

Sökande: Maria Magdalena Semeraro (Bryssel, Belgien) (ombud: advokaten L.l Vogel)

Svarande: Europeiska gemenskapernas kommission (ombud: G. Berscheid och M. Velardo)

Saken

Ogiltigförklaring av tillsättningsmyndighetens beslut av den 8 november 2005 om avslag på sökandens klagomål över hennes karriärsutvecklingsrapport för år 2004.

Domslut

Karriärsutvecklingsrapporten för Maria Magdalena Semeraro avseende perioden från och med den 1 januari 2004 till och med den 31 december 2004 ogiltigförklaras.

Kommissionen ska ersätta rättegångskostnaderna.

____________

1 - ) EUT C 108 av den 6.5.2006, s. 30.