Language of document :

A Közszolgálati Törvényszék (második tanács) 2008. június 27-i végzése - Nijs kontra Számvevőszék

(F-1/08. sz. ügy)1

(Közszolgálat - Tisztviselők - Az eljárási szabályzat 35. cikke 1. §-ának e) pontja - Jogalapok és érvek ismertetése - Panasztételi határidő - Nyilvánvaló elfogadhatatlanság)

Az eljárás nyelve: francia

Felek

Felperes: Bart Nijs (Bereldange [Luxemburg]) (képviselő: F. Rollinger, ügyvéd)

Alperes: Az Európai Közösségek Számvevőszéke (képviselők: T. Kennedy, J.-M. Stenier és G. Corstens, meghatalmazottak)

Az ügy tárgya

A fellebbviteli bizottság (Comité d'appel) azon határozatának hatályon kívül helyezése, amely nem léptette elő a felperest az A*11 besorolási fokozatba a 2005. évi előléptetési időszakban, valamint a károk és kamatok megtérítése iránti kérelem.

A végzés rendelkező része    

A Közszolgálati Törvényszék a keresetet - mint részben nyilvánvalóan elfogadhatatlant, illetve mint részben nyilvánvalóan megalapozatlant -elutasítja.

A Közszolgálati Törvényszék B. Nijs-t kötelezi a költségek viselésére.

____________

1 - HL C 64., 2008.3.8., 68. o.