Language of document :

Civildienesta tiesas (otrā palāta) 2008. gada 27. jūnija rīkojums - Nijs/Revīzijas palāta

(lieta F-1/08) 1

Civildienests - Ierēdņi - Reglamenta 35. panta 1. punkta e) apakšpunkts - Izvirzītie pamati un argumenti - Sūdzības iesniegšanas termiņš - Acīmredzama nepieņemamība

Tiesvedības valoda - franču

Lietas dalībnieki

Prasītājs: Bart Nijs, Bereldanža (Luksemburga) (pārstāvis - F. Rollinger, avocat)

Atbildētāja: Eiropas Kopienu Revīzijas palāta (pārstāvji - T. Kennedy, J.-M. Stenier un G. Corstens)

Priekšmets

Pirmkārt, prasība atcelt Apelācijas komitejas lēmumu nepaaugstināt prasītāju A*11 pakāpē 2005. gada paaugstināšanas amatā procedūras ietvaros un, otrkārt, prasība atlīdzināt zaudējumus.

Rezolutīvā daļa:

prasību noraidīt daļēji kā acīmredzami nepieņemamu un pārējā daļā - kā acīmredzami nepamatotu;

Nijs atlīdzina visus tiesāšanās izdevumus.

____________

1 - OV C 64, 08.03.2008., 68. lpp.