Language of document :

Digriet tat-Tribunal għas-Servizz Pubbliku (It-Tieni Awla) tas-27 ta' Ġunju 2008 - Nijs vs Il-Qorti ta' l-Awdituri

(Kawża F-1/08)1

(Servizz pubbliku - Uffiċjali - Artikolu 35(1)(e) tar-Regoli tal-Proċedura - Espożizzjoni tal-motivi u ta' l-argumenti - Terminu għall-kontestazzjoni - Inammissibbiltà manifesta)

Lingwa tal-kawża: Il-Franċiż

Partijiet

Rikorrent: Bart Nijs (Bereldange, il-Lussemburgu) (rappreżentant: F. Rollinger, avocat)

Konvenuta: Il-Qorti ta' l-Awdituri tal-Komunitajiet Ewropej (rappreżentanti: J.-M. Stenier u G. Corstens, aġenti)

Suġġett

Minn naħa, l-annullament tad-deċiżjoni tal-Kumitat ta' l-Appell li ma jippromwovix lir-rikorrent għall-grad A*11 fil-kuntest tal-proċedura ta' promozzjoni 2005 u, min-naħa l-oħra, talba għad-danni.

Dispożittiv

Ir-rikors huwa miċħud bħala parzjalment manifestament inammissibbli u parzjalment manifestament infondat.

B. Nijs huwa kkundannat għall-ispejjeż kollha.

____________

1 - ĠU C 64, 8.3.2008, p. 68.