Language of document :

Usnesení Soudu pro veřejnou službu (druhého senátu) ze dne 10. června 2008 - Baudelet-Leclaire v. Komise

(Věc F-40/07)1

(Veřejná služba - Otevřené výběrové řízení - Nezapsání na seznam vhodných kandidátů - Rovné zacházení)

Jednací jazyk: francouzština

Účastnice řízení

Žalobkyně: Cécile Baudelet-Leclaire (Brusel, Belgie) (zástupce: M. Korving, advokát)

Žalovaná: Komise Evropských společenství (zástupci: J. Currall a M. Velardo, zmocněnci)

Předmět věci

Zrušení výběrového řízení EPSO/AST/7/05 - Oblast 2 - Správa smluv/projektů z důvodu údajné diskriminace mezi kandidáty v rámci orgánů Společenství a externími kandidáty

Výrok usnesení

Žaloba se zamítá jako zjevně neopodstatněná.

Každá z účastnic řízení ponese vlastní náklady řízení.

____________

1 - Úř. věst. C 129, 9.6.2007, s. 28.