Language of document :

Personalerettens kendelse (Anden Afdeling) af 10. juni 2008 - Baudelet-Leclaire mod Kommissionen

(Sag F-40/07) 1

(Personalesag - generel udvælgelsesprøve - ikke opført på reservelisten - ligebehandling)

Processprog: fransk

Parter

Sagsøger: Cécile Baudelet-Leclaire (Bruxelles, Belgien) (ved avocat M. Korving)

Sagsøgt: Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber (ved J. Currall og M. Velardo, som befuldmægtigede)

Sagens genstand

Påstand om annullation af udvælgelsesprøve EPSO/AST/7/5 - område 2 - forvaltning af kontrakter/projekter som følge af den påståede forskelsbehandling mellem interne ansøgere fra fællesskabsinstitutionerne og eksterne ansøgere.

Konklusion

Søgsmålet forkastes, da det er åbenbart ugrundet.

Hver part bærer sine egne omkostninger.

____________

1 - EUT C 129 af 9.6.2007, s. 28.