Language of document :

Civildienesta tiesas (otrā palāta) 2008. gada 10. jūnija rīkojums - Baudelet-Leclaire/Komisija

(lieta F-40/07) 1

Civildienests - Vispārējs konkurss - Neiekļaušana rezerves sarakstā - Vienlīdzīga attieksme

Tiesvedības valoda - franču

Lietas dalībnieki

Prasītāja: Cécile Baudelet-Leclaire, Brisele (Beļģija) (pārstāvis - M. Korving, avocat)

Atbildētāja: Eiropas Kopienu Komisija (pārstāvji - J. Currall un M. Velardo)

Priekšmets

Konkursa EPSO/AST/7/05 atcelšana - 2. joma - Līgumu/projektu pārvaldība sakarā ar apgalvoto diskrimināciju starp Kopienu iestādēs jau nodarbinātajiem kandidātiem un ārējiem kandidātiem.

Rezolutīvā daļa:

prasību noraidīt kā acīmredzami nepamatotu;

katrs lietas dalībnieks sedz savus tiesāšanās izdevumus pats.

____________

1 - OV C 129, 09.06.2007., 28. lpp.