Language of document :

Digriet tat-Tribunal għas-Servizz Pubbliku (It-Tieni Awla) ta' l-10 ta' Ġunju 2008 - Baudelet - Leclaire vs Il-Kummissjoni

(Kawża F-40/07)1

(Servizz pubbliku - Kompetizzjoni ġenerali - Nuqqas ta' inklużjoni fuq il-lista ta' riserva - Trattament ugwali)

Lingwa tal-kawża: Il-Franċiż

Partijiet

Rikorrenti: Cécile Baudelet-Leclaire (Brussell, il-Belġju) (rappreżentant: M. Korving, avocat)

Konvenuta: Il-Kummissjoni tal-Komunitajiet Ewropej (rappreżentanti: J. Currall u M. Velardo, aġenti)

Suġġett

L-annullament tal-kompetizzjoni EPSO/AST/7/05 - Qasam 2 - Ġestjoni ta' kuntratti/proġetti minħabba d-diskriminazzjoni allegata bejn il-kanditati interni ta' l-istituzzjonijiet Komunitarji u l-kanditati esterni

Dispożittiv

L-azzjoni hija miċħuda bħala manifestament infondata.

Il-partijiet ibatu l-ispejjeż tagħhom.

____________

1 - ĠU C 129, 09.06.2007, p.28.