Language of document :

Beschikking van het Gerecht voor ambtenarenzaken (Tweede kamer) van 10 juni 2008 - Baudelet-Leclaire / Commissie

(Zaak F-40/07)1

(Openbare dienst - Algemeen vergelijkend onderzoek - Niet-plaatsing op reservelijst - Gelijke behandeling)

Procestaal: Frans

Partijen

Verzoekende partij: Cécile Baudelet-Leclaire (Brussel, België) (vertegenwoordiger: M. Korving, advocaat)

Verwerende partij: Commissie van de Europese Gemeenschappen (vertegenwoordigers: J. Currall en M. Velardo, gemachtigden)

Voorwerp

Nietigverklaring van vergelijkend onderzoek EPSO/AST/7/05 - Gebied 2 - Project-/contractbeheer wegens vermeende discriminatie tussen kandidaten van binnen de gemeenschapsinstellingen en externe kandidaten

Dictum

Het beroep wordt kennelijk ongegrond verklaard.

Elke partij zal de eigen kosten dragen.

____________

1 - PB C 129 van 9.6.2007, blz. 28.