Language of document :

Ordonanţa Tribunalului Funcţiei Publice (Camera a doua) din 10 iunie 2008 - Baudelet-Leclaire/Comisia Comunităţilor Europene

(Cauza F-40/07)1

(Funcție publică - Concurs general - Neînscriere pe lista de rezervă - Egalitate de tratament)

Limba de procedură: franceza

Părţile

Reclamantă: Cécile Baudelet-Leclaire (Bruxelles, Belgia) (reprezentant: M. Korving, avocat)

Pârâtă: Comisia Comunităţilor Europene (reprezentanţi: J. Currall şi M. Velardo, agenţi)

Obiectul

Anularea concursului EPSO/AST/7/05 - Domeniul 2 - Gestionarea contractelor/proiectelor ca urmare a pretinsei discriminări între candidații interni din instituțiile comunitare și candidații externi

Dispozitivul

Respinge acțiunea ca vădit nefondată.

Fiecare parte suportă propriile cheltuieli de judecată.

____________

1 - JO C 129, 9.6.2007, p. 28.