Language of document :

Uznesenie Súdu pre verejnú službu (druhá komora) z 10. júna 2008 - Baudelet-Leclaire/Komisia

(vec F-40/07)1

(Verejná služba - Verejné výberové konanie - Nezapísanie na zoznam úspešných uchádzačov - Rovnosť zaobchádzania)

Jazyk konania: francúzština

Účastníci konania

Žalobkyňa: Cécile Baudelet-Leclaire (Brusel, Belgicko) (v zastúpení: M. Korving, advokát)

Žalovaná: Komisia Európskych spoločenstiev (v zastúpení: J. Currall a M. Velardo, splnomocnení zástupcovia)

Predmet veci

Zrušenie výberového konania EPSO/AST/7/05 - Oblasť 2 - Správa zmlúv/projektov z dôvodu údajnej diskriminácie medzi internými uchádzačmi inštitúcií Spoločenstva a externými uchádzačmi

Výrok uznesenia

1.    Žaloba sa zamieta ako zjavne nedôvodná.

2.    Každý účastník konania znáša vlastné trovy konania.

____________

1 - Ú. v. EÚ C 129, 9.6.2007, s. 28.