Language of document :

Sklep Sodišča za uslužbence (drugi senat) z dne 10. junija 2008 - Baudelet-Leclaire proti Komisiji

(Zadeva F-40/07)1

(Javni uslužbenci - Javni natečaj - Nevpis na čakalni seznam - Enako obravnavanje)

Jezik postopka: francoščina

Stranki

Tožeča stranka: Cécile Baudelet-Leclaire (Bruselj, Belgija) (zastopnik: M. Korving, odvetnik)

Tožena stranka: Komisija Evropskih skupnosti (zastopnika: J. Currall in M. Velardo, zastopnika)

Predmet zadeve

Razglasitev ničnosti natečaja EPSO/AST/7/05 - Področje 2 - Upravljanje pogodb/projektov zaradi domnevne diskriminacije med kandidati iz institucij Skupnosti in zunanjimi kandidati.

Izrek sklepa

Tožba se kot očitno neutemeljena zavrne.

Stranki nosita svoje stroške.

____________

1 - UL C 129, 9.6.2007, str. 28.