Language of document :

Personaldomstolens beslut (andra avdelningen) av den 10 juni 2008 - Baudelet-Leclaire mot kommissionen

(Mål F-40/07)

(Personalmål - Allmänt uttagningsprov - Beslut att inte uppta sökanden i förteckning över godkända sökande - Likabehandling)

Rättegångsspråk: franska

Parter

Sökande: Cécile Baudelet-Leclaire (Bryssel, Belgien) (ombud: advokat M. Korving)

Svarande: Europeiska gemenskapernas kommission (ombud: J. Currall och M. Velardo)

Saken

Ogiltigförklaring av uttagningsprov EPSO/AST/7/05 - Område 2 - Förvaltning av kontrakt/projekt med anledning av att det har gjorts gällande att det har diskriminerats mellan interna sökande och externa sökanden

Avgörande

Talan ogillas.

Vardera parten ska bära sin rättegångskostnad.

____________