Language of document :

Avaliku Teenistuse Kohtu (teine koda) 6. märtsi 2008. aasta otsus - Skareby versus komisjon

(Kohtuasi F-46/06)1

(Avalik teenistus - Euroopa ühenduste ametnikud - Hindamine - Karjääriarengu aruanne - 2004. aasta hindamine - Eesmärgid - Põhjendamiskohustus - Ilmne hindamisviga)

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Pooled

Hageja: Carina Skareby (Biškek, Kõrgõzstan) (esindajad: advokaadid S. Rodrigues ja Y. Minatchy, hiljem advokaadid S. Rodrigues ja C. Bernard-Glanz)

Kostja: Euroopa Ühenduste Komisjon (esindajad: V. Joris ja M. Velardo)

Kohtuasja ese

Esiteks nõue tühistada hageja 2004. aasta karjääriarengu aruanne ja teiseks nõue hüvitada tekkinud kahju.

Otsuse resolutiivosa

Jätta hagi rahuldamata.

Pooled kannavad ise oma kohtukulud.

____________

1 - ELT C 143, 17.6.2006, lk 39.