Language of document :

Žaloba podaná dne 19. května 2008 - Bartha v. Komise

(Věc F-50/08)

Jednací jazyk: maďarština

Účastníci řízení

Žalobce: Gábor Bartha (Brusel, Belgie) (zástupce: P. Homoki, advokát)

Žalovaná: Komise Evropských společenství

Předmět a popis sporu

Zrušení rozhodnutí EPSO nezapsat žalobce do seznamu úspěšných uchazečů výběrového řízení EPSO AD/56/06

Návrhová žádání žalobce

zrušit rozhodnutí výběrové komise Evropského úřadu pro výběr zaměstnanců ze dne 19. listopadu 2007 týkající se výsledku výběrového řízení "EPSO/AD/56/06, administrativní pracovníci (AD5) maďarské státní příslušnosti";

zrušit rozhodnutí výběrové komise EPSO ze dne 23. ledna 2008, kterým byla zamítnuta stížnost týkající se výsledku účasti na výběrovém řízení;

zrušit rozhodnutí výběrové komise EPSO ze dne 31. března 2008, kterým bylo potvrzeno zamítnutí stížnosti týkající se výsledku účasti na výběrovém řízení;

uložit žalované nahradit škodu vzniklou na základě zrušených rozhodnutí;

uložit Komisi Evropských společenství náhradu nákladů řízení.

____________