Language of document :

Sag anlagt den 19. maj 2008 - Bartha mod Kommissionen

(Sag F-50/08)

Processprog: ungarsk

Parter

Sagsøger: Gábor Bartha (Bruxelles, Belgien) (ved avocat P. Homiki)

Sagsøgt: Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber

Søgsmålets genstand og beskrivelse af tvisten

Annullation af EPSO's afgørelse om ikke at opføre sagsøgeren på reservelisten for udvælgelsesprøve EPSO/AD/56/06.

Sagsøgerens påstande

Annullation af afgørelse truffet den 19. november 2007 af Det Europæiske Personaleudvælgelseskontors udvælgelseskomité vedrørende resultatet af udvælgelsesprøven "EPSO/AD/56/06, fuldmægtige (AD5) med ungarsk statsborgerskab".

Annullation af afgørelse truffet den 23. januar 2008 af EPSO's udvælgelseskomité om afslag på klagen over resultatet af deltagelsen i udvælgelsesprøven.

Annullation af afgørelse truffet den 31. marts 2008 af EPSO's udvælgelseskomité om stadfæstelse af afslaget på klagen over resultatet af deltagelsen i udvælgelsesprøven.

Sagsøgte tilpligtes at betale erstatning for skade som følge af de annullerede afgørelser.

Kommissionen tilpligtes at betale sagens omkostninger.

____________