Language of document :

Kanne 19.5.2008 - Bartha v. komissio

(Asia F-50/08)

Oikeudenkäyntikieli: unkari

Asianosaiset

Kantaja: Gábor Bartha (Bryssel, Belgia) (edustaja: asianajaja P. Homoki)

Vastaaja: Euroopan yhteisöjen komissio

Oikeusriidan kohde ja kuvaus

EPSO:n tekemän sen päätöksen kumoaminen, jolla kantajaa ei otettu kilpailun EPSO/AD/56/06 varallaololuetteloon.

Vaatimukset

Euroopan henkilöstövalintatoimiston valintalautakunnan 19.11.2007 tekemä päätös on kumottava siltä osin kuin kyseessä on kilpailun "EPSO/AD/56/06, unkarilaiset hallintovirkamiehet (AD 5)" lopputulos

EPSO:n valintalautakunnan 23.1.2008 tekemä se päätös on kumottava, jolla hylättiin valitus kilpailuun osallistumisen lopputuloksesta

EPSO:n valintalautakunnan 31.3.2008 tekemä se päätös on kumottava, jolla vahvistettiin sen valituksen hylkääminen, joka liittyi kilpailuun osallistumisen lopputulokseen

vastaaja on velvoitettava korvaamaan kumotuista päätöksistä aiheutuneet vahingot

Euroopan yhteisöjen komissio on velvoitettava korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

____________