Language of document :

Beroep ingesteld op 19 mei 2008 - Bartha / Commissie

(Zaak F-50/08)

Procestaal: Hongaars

Partijen

Verzoekende partij: Gábor Bartha (Brussel, België) (vertegenwoordigers: P. Homoki, advocaat)

Verwerende partij: Commissie van de Europese Gemeenschappen

Voorwerp en beschrijving van het geding

Nietigverklaring van het besluit van het EPSO om verzoeker niet op te nemen op de reservelijst van vergelijkend onderzoek EPSO/AD/56/06

Conclusies

nietigverklaring van het besluit van de jury van het Europees Bureau voor Personeelsselectie van 19 november 2007 voor zover dit de uitslag betreft van vergelijkend onderzoek "EPSO/AD/56/06, administrateurs (AD5) met de Hongaarse nationaliteit";

nietigverklaring van het besluit van de jury van het EPSO van 23 januari 2008 houdende afwijzing van de klacht over de uitslag van de deelneming aan het vergelijkend onderzoek ;

nietigverklaring van het besluit van de jury van het EPSO van 31 maart 2008 houdende bevestiging van de afwijzing van de klacht over de uitslag van de deelneming aan het vergelijkend onderzoek ;

veroordeling van de verwerende partij tot vergoeding van de schade die door de nietig verklaarde besluiten is ontstaan;

verwijzing van de Commissie van de Europese Gemeenschappen in de kosten.

____________