Language of document :

Acțiune introdusă la 19 mai 2008 - Bartha/Comisia Comunităților Europene

(Cauza F-50/08)

Limba de procedură: maghiara

Părțile

Reclamant: Gábor Bartha (Bruxelles, Belgia) (reprezentant: P. Homoki, avocat)

Pârâtă: Comisia Comunităților Europene

Obiectul și descrierea litigiului

Anularea deciziei EPSO de a nu îl înscrie pe reclamant pe lista de rezervă a concursului EPSO/AD/56/06

Concluziile reclamantului

Anularea deciziei comisiei de evaluare a Oficiului Comunităților Europene pentru Selecția Personalului din 19 noiembrie 2007 privind rezultatul concursului "EPSO/AD/56/06, administratori (AD 5) de cetățenie maghiară";

anularea deciziei comisiei de evaluare a EPSO din 23 ianuarie 2008 de respingere a reclamației privind rezultatul participării la concurs;

anularea deciziei comisiei de evaluare a EPSO din 31 martie 2008 de confirmare a respingerii reclamației privind rezultatul participării la concurs;

obligarea pârâtei la repararea prejudiciului produs prin deciziile anulate;

obligarea Comisiei Comunităților Europene la plata cheltuielilor de judecată.

____________