Language of document :

Talan väckt den 19 maj 2008 - Bartha mot kommissionen

(Mål F-50/08)

Rättegångsspråk: ungerska

Parter

Sökande: Gábor Bartha (Bryssel, Belgien) (ombud: advokaten P. Homoki)

Svarande: Europeiska gemenskapernas kommission

Saken och beskrivning av tvisten

Talan om ogiltigförklaring av EPSO:s beslut att inte uppta sökanden i förteckningen över godkända sökande i uttagningsprovet EPSO/AD/56/06.

Sökandens yrkanden

Sökanden yrkar att personaldomstolen ska

ogiltigförklara uttagningskommitténs beslut av den 19 november 2007 i den del beslutet avser resultatet av uttagningsprovet "EPSO/AD/56/06, administratörer (AD5) med ungersk nationalitet",

ogiltigförklara uttagningskommitténs beslut av den 23 januari 2008 att avslå sökandens klagomål avseende resultaten i uttagningsprovet,

ogiltigförklara uttagningskommitténs beslut av den 31 mars 2008 att fastställa avslaget på sökandens klagomål avseende deltagande i uttagningsprovet,

förplikta svaranden att ersätta den skada som uppstått till följd av de ogiltigförklarade besluten, och

förplikta Europeiska gemenskapernas kommission att ersätta rättegångskostnaderna.

____________