Language of document :

Personalerettens dom (Anden Afdeling) af 26. juni 2008 - Joseph mod Kommissionen

(Sag F-54/07) 1

(Personalesag - kontraktansatte - sag anlagt for sent - uforudsigelig omstændighed - ansættelse - artikel 3a, 3b og artikel 85 i ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte - kontraktens længde - Kommissionens afgørelse af 28. april 2004 vedrørende den maksimale varighed for benyttelse af ikke-permanent personale i Kommissionens tjenestegrene - artikel 12 i de almindelige gennemførelsesbestemmelser vedrørende de procedurer, der regulerer ansættelse og beskæftigelse af kontraktansatte i Kommissionen - ligebehandling)

Processprog: fransk

Parter

Sagsøger: Anne Joseph (Damas, Syrien) (ved avocats N. Lhoëst og S. Fernandez Menendez)

Sagsøgt: Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber (ved G. Berscheid og L. Lozano Palacios, som befuldmægtigede)

Sagens genstand

Annullation af sagsøgerens ansættelseskontrakt som kontraktansat for så vidt som dens varighed ikke er fastsat til 3 år, men til 15 måneder med hjemmel i dels Kommissionens afgørelse af 28. april 2004 vedrørende den maksimale varighed for benyttelse af ikke-permanent personale i Kommissionens tjenestegrene, og dels i artikel 12 i de almindelige gennemførelsesbestemmelser vedrørende de procedurer, der regulerer ansættelse og beskæftigelse af kontraktansatte i Kommissionen.

Konklusion

Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber frifindes.

Hver part bærer sine egne omkostninger.

____________

1 - EUT C 199 af 25.8.2007, s. 50.