Language of document :

2008 m. birželio 26 d. Tarnautojų teismo (antroji kolegija) sprendimas byloje Joseph prieš Komisiją

(Byla F-54/07)1

(Viešoji tarnyba - Sutartininkai - Ieškinio pateikimas praleidus terminą - Nenumatytos aplinkybės - Įdarbinimas - KTĮS 3a, 3b ir 85 straipsniai - Sutarties trukmė - 2004 m. balandžio 28 d. Komisijos sprendimas dėl maksimalaus nenuolatinių darbuotojų įdarbinimo Komisijos tarnybose laikotarpio - Sutartininkų įdarbinimo ir darbo Komisijoje tvarkos bendrųjų įgyvendinimo nuostatų 12 straipsnis - Vienodas požiūris)

Proceso kalba: prancūzų

Šalys

Ieškovė: Anne Joseph (Damaskas, Sirija), atstovaujama advokatų N. Lhoëst ir S. Fernandez Menendez

Atsakovė: Europos Bendrijų Komisija, atstovaujama G. Berscheid ir L. Lozano Palacios

Bylos dalykas

Ieškovės kaip sutartininkės darbo sutarties panaikinimas dėl to, kad ji sudaryta ne 3 metams, o 15 mėnesių, remiantis 2004 m. balandžio 28 d. Komisijos sprendimu dėl maksimalaus nenuolatinių darbuotojų įdarbinimo Komisijos tarnybose laikotarpio ir Sutartininkų įdarbinimo ir darbo Komisijoje tvarkos bendrųjų įgyvendinimo nuostatų (BĮN) 12 straipsniu.

Sprendimo rezoliucinė dalis

Atmesti ieškinį.

Kiekviena šalis padengia savo bylinėjimosi išlaidas.

____________

1 - OL C 199, 2008 8 25, p. 50.