Language of document :

2008 m. birželio 5 d. pareikštas ieškinys byloje De Nicola prieš EIB

(Byla F-55/08)

Proceso kalba: italų

Šalys

Ieškovas: Carlo De Nicola (Strassen, Liuksemburgas), atstovaujamas advokato L. Isola

Atsakovas: Europos Investicijų Bankas

Ginčo dalykas

Pirma, ieškovas prašo iš dalies panaikinti apeliacinio komiteto sprendimą dėl 2006 m. metinio vertinimo ir, antra, pripažinti, kad jo atžvilgiu buvo vykdomas moralinis spaudimas bei nurodyti atsakovui nutraukti spaudimą ir atlyginti patirtą žalą.

Ieškovo reikalavimai

-     Panaikinti 2007 m. lapkričio 17 d. elektroniniu paštu ir 2007 m. lapkričio 19 d. kopija perduotą apeliacinio komiteto sprendimą, kuriuo atmetamas ieškovo skundas dėl jo vadovų vertinimo už 2006 m. ir kuriame daroma prielaida, kad ieškovas atsisakė reikalavimų dėl pastebėtų 2006 m. metinio vertinimo procedūros trūkumų ir kad ieškovas sutinka su vadovų kaltinimais.

-     Panaikinti 2007 m. liepos 13 d. Sprendimus dėl pareigų kėlimo, nes atitinkamose jų dalyse neatsižvelgta į ieškovo perėjimą iš E į D kategorijos pareigas.

-     Panaikinti visus susijusius ankstesnius aktus, ieškovo vertinimą už 2006 m., įskaitant ir tai, kad jame nesiūloma vertinti A arba B+ balu ir perkelti į D kategorijos pareigas, ir, jei reikia, paskelbti, kad Žmogiškųjų išteklių direktorato nustatyti ribojimai (kiekybiniai arba ne) yra neteisėti ir dėl to netaikytini.

-     Pripažinti, kad ieškovo atžvilgiu buvo vykdomas moralinis spaudimas.

-     Nurodyti Europos Investicijų Bankui nutraukti moralinį spaudimą ieškovo atžvilgiu ir atlyginti patirtą ir patirsimą fizinę, moralinę ir materialinę žalą.

-     Priteisti iš Europos Investicijų Banko bylinėjimosi išlaidas.

____________