Language of document :

Tožba, vložena 5. junija 2008 - Carlo De Nicola proti Evropski investicijski banki

(Zadeva F-55/08)

Jezik postopka: italijanščina

Stranki

Tožeča stranka: Carlo De Nicola (Strassen, Luksemburg) (Zastopnik: L. Isola, odvetnik)

Tožena stranka: Evropska investicijska banka

Predmet in opis spora

Na eni strani delna razglasitev ničnosti odločbe odbora za pritožbe o oceni tožeče stranke za leto 2006. Na drugi strani ugotovitev psihičnega nadlegovanja, storjenega tožeči stranki, in naložitev toženi stranki, naj z navedenim ravnanjem preneha in tožeči stranki povrne nastalo škodo.

Predlogi tožeče stranke

Razglasi naj se ničnost odločbe odbora za pritožbe, ki je bila vročena po elektronski pošti 17. novembra 2007, njena kopija pa je bila posredovana 19. decembra 2007, v delu, v katerem je bila zavrnjena pritožba tožeče stranke zoper mnenje svojih nadrejenih za leto 2006, v delu, v katerem je ugotovljeno, da se je tožeča stranka odpovedala zahtevam v zvezi s kršitvami postopka ocenjevanja 2006, in na koncu v delu, v katerem je navedeno, da se tožeča stranka pridružuje obtožbam svojih nadrejenih;

razglasi naj se ničnost odločb o napredovanju z dne 13. julija 2007 v delu, v katerem v njih ni bila navedena tožeča stranka glede prehoda iz funkcije E v funkcijo D;

razglasi naj se ničnost vseh povezanih, izhodiščnih in posledičnih aktov, med katerimi ničnost ocene tožeče stranke za leto 2006, tudi v delu, v katerem se ne predlaga ocene A ali B+ in njenega napredovanja v funkcijo D, in ugotovi naj se, če je potrebno, nezakonitost in neuporabljivost omejitev (količinskih in nekoličinskih), ki jih nalagajo navodila direkcije za človeške vire;

ugotovi naj se, da je bila tožeča stranka psihično nadlegovana;

BEI naj se naloži prenehanje psihičnega nadlegovanja tožeče stranke in povrnitev fizične, nepremoženjske in premoženjske ter pretekle in bodoče škode;

toženi stranki naj se naloži plačilo stroškov.

____________