Language of document :

Sag anlagt den 9. juni 2008 - De Britto Patricio-Dias mod Kommissionen

(Sag F-56/08)

Processprog: fransk

Parter

Sagsøger: Jorge De Britto Patricio-Dias (Bruxelles, Belgien) (ved avocat L. Massaux)

Sagsøgt: Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber

Søgsmålets genstand og beskrivelse af tvisten

Annullation af ansættelsesmyndighedens afgørelse om afslag på sagsøgerens ansøgning om, at vedkommendes børn omfattes af den primære ordning

Sagsøgerens påstande

Ansættelsesmyndighedens afgørelse nr. R/559/07 af 10. marts 2008 annulleres.

Det fastslås, at sagsøgerens børn er omfattet af den primære ordning.

Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber tilpligtes at betale sagens omkostninger.

____________