Language of document :

9. juunil 2008 esitatud hagi - De Britto Patricio-Dias versus komisjon

(Kohtuasi F-56/08)

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Pooled

Hageja: Jorge De Britto Patricio-Dias (Brüssel, Belgia) (esindaja: advokaat L. Massaux)

Kostja: Euroopa Ühenduste Komisjon

Hagi eseme ja sisu kirjeldus

Nõue tühistada ametisse nimetava asutuse otsus jätta rahuldamata hageja taotlus tema lastele esmase ravikindlustusskeemi kohaldamiseks.

Hageja nõuded

Tühistada ametisse nimetava asutuse 10. märtsi 2008. aasta otsus nr R/559/07;

rahuldada taotlus hageja lastele esmase ravikindlustusskeemi kohaldamiseks;

mõista kohtukulud välja Euroopa Ühenduste Komisjonilt.

____________