Language of document :

Tožba, vložena 9. junija 2008 - De Britto Patricio-Dias proti Komisiji

(Zadeva F-56/08)

Jezik postopka: francoščina

Stranki

Tožeča stranka: Jorge De Britto Patricio-Dias (Bruselj, Belgija) (zastopnik: L. Massaux, odvetnik)

Tožena stranka: Komisija Evropskih skupnosti

Predmet in opis spora

Razglasitev ničnosti odločbe OPI o zavrnitvi predloga tožeče stranke, da so njeni otroci upravičeni do primarnega zdravstvenega zavarovanja.

Predlogi tožeče stranke

odločba OPI št. R/559/07 z dne 10. marca 2008 naj se razglasi za nično;

ugotovi naj se, da so otroci tožeče stranke upravičeni do primarnega zdravstvenega zavarovanja;

Komisiji Evropskih skupnosti naj se naloži plačilo stroškov.

____________