Language of document :

Sag anlagt den 6. august 2008 - Ziliene mod Parlamentet

(Sag F-70/08)

Processprog: fransk

Parter

Sagsøger: Veronika Ziliene (Luxembourg, Luxembourg) (ved avocats S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis og E. Marchal)

Sagsøgt: Europa-Parlamentet

Søgsmålets genstand og beskrivelse af tvisten

Dels en påstand om annullation af ansættelsesmyndighedens afgørelse af 17. juli 2007 om ikke at yde sagsøgeren dagpenge som omhandlet i artikel 10 i bilag VII til vedtægten, dels en påstand om, at Parlamentet tilpligtes at udbetale dagpenge fra hendes tiltrædelse af tjenesten som tjenestemand med tillæg af renter samt en euro i erstatning for den ikke-økonomiske skade, hun har lidt.

Sagsøgerens påstande

Annullation af ansættelsesmyndighedens afgørelse af 17. juli 2007 om ikke at tildele sagsøgeren dagpenge som omhandlet i artikel 10 i bilag VII til vedtægten.

Europa-Parlamentet tilpligtes at betale Veronika Ziliene dagpenge fra det tidspunkt, hvor hun tiltrådte tjenesten som tjenestemand, med tillæg af renter beregnet efter den sats, som er fastsat af Den Europæiske Centralbank for de vigtigste refinansieringstransaktioner i den pågældende periode, plus tre procentpoint, indtil fuld betaling sker.

Europa-Parlamentet tilpligtes at betale sagsøgeren en symbolsk erstatning på én euro for den ikke-økonomiske skade, hun har lidt.

Europa-Parlamentet tilpligtes at betale sagens omkostninger.

____________