Language of document :

6. augustil 2008 esitatud hagi - Ziliene versus parlament

(Kohtuasi F-70/08)

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Pooled

Hageja: Veronika Ziliene (Luxembourg, Luksemburg) (esindajad: advokaadid S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis ja E. Marchal)

Kostja: Euroopa Parlament

Hagi eseme ja sisu kirjeldus

Esiteks tühistada ametisse nimetava asutuse 17. juuli 2007. aasta otsus mitte anda hagejale personalieeskirjade VII lisa artiklis 10 sätestatud päevaraha ja teiseks mõista kostjalt välja päevaraha koos intressidega alates tema ametnikuks saamisest ning üks euro mittevaralise kahju hüvitamiseks.

Hageja nõuded

Tühistada ametisse nimetava asutuse 17. juuli 2007. aasta otsus mitte anda hagejale personalieeskirjade VII lisa artiklis 10 sätestatud päevaraha;

mõista parlamendilt hageja kasuks välja päevaraha alates tema ametnikuks saamisest kuni täieliku tasumiseni koos intressidega, mis arvutatakse Euroopa Keskpanga poolt põhiliste refinantseerimistoimingute jaoks kehtestatud ja asjaomastel ajavahemikel rakendatava intressimäära alusel, mida on tõstetud kahe protsendi võrra;

mõista kostjalt hageja kasuks välja sümboolne üks euro mittevaralise kahju hüvitamiseks;

mõista kohtukulud välja Euroopa Parlamendilt.

____________