Language of document :

Kanne 6.8.2008 - Ziliene v. parlamentti

(Asia F-70/08)

Oikeudenkäyntikieli: ranska

Asianosaiset

Kantaja: Veronika Ziliene (Luxemburg, Luxemburg) (edustajat: asianajaja S. Orlandi, asianajaja A. Coolen, asianajaja J.-N. Louis ja asianajaja E. Marchal)

Vastaaja: Euroopan parlamentti

Oikeudenkäynnin kohde ja kuvaus

Yhtäältä vaatimus kumota nimittävän viranomaisen 17.7.2007 tekemä päätös olla myöntämättä kantajalle henkilöstösääntöjen liitteessä VII olevassa 10 artiklassa tarkoitettua päivärahaa ja toisaalta vaatimus vastaajan velvoittamisesta suorittamaan päivärahaa korkoineen siitä päivästä lähtien, jolloin kantaja tuli palvelukseen virkamiehenä, ja yhden euron suuruisen määrän korvauksena kantajan kärsimästä aineettomasta vahingosta.

Kantajan vaatimukset

Nimittävän viranomaisen 17.7.2007 tekemä päätös olla myöntämättä kantajalle henkilöstösääntöjen liitteessä VII olevassa 10 artiklassa tarkoitettua päivärahaa on kumottava

parlamentti on velvoitettava suorittamaan kantajalle siitä päivästä lähtien, jolloin hän tuli palvelukseen virkamiehenä, päivärahaa korotettuna korolla, jonka määrä on Euroopan keskuspankin perusrahoitusoperaatioihin soveltama kiinteä korko korotettuna kahdella prosenttiyksiköllä, siihen saakka, kunnes koko määrä on suoritettu

vastaaja on velvoitettava suorittamaan kantajalle yhden euron symbolinen korvaus hänen kärsimänsä aineettoman vahingon johdosta

Euroopan parlamentti on velvoitettava korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

____________