Language of document :

Beroep ingesteld op 6 augustus 2008 - Ziliene / Parlement

(Zaak F-70/08)

Procestaal: Frans

Partijen

Verzoekende partij: Veronika Ziliene (Luxemburg, Luxemburg) (vertegenwoordigers: S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis, E. Marchal, advocaten)

Verwerende partij: Europees Parlement

Voorwerp en beschrijving van het geding

Enerzijds, nietigverklaring van het besluit van het TABG van 17 juli 2007 houdende weigering om verzoekster de in artikel 10 van bijlage VII bij het Statuut bedoelde dagvergoeding toe te kennen en, anderzijds, veroordeling van de verwerende partij tot betaling aan verzoekster van de dagvergoeding vanaf haar indiensttreding als ambtenaar, vermeerderd met rente, alsmede van 1 EUR ter vergoeding van haar immateriële schade

Conclusies

nietigverklaring van het besluit van het TABG van 17 juli 2007 houdende weigering om verzoekster de in artikel 10 van bijlage VII bij het Statuut bedoelde dagvergoeding toe te kennen;

veroordeling van het Parlement tot betaling aan verzoekster van de dagvergoeding vanaf haar indiensttreding als ambtenaar, vermeerderd met rente berekend op basis van de rentevoet die de Europese Centrale Bank gedurende de betrokken periodes toepast op de basisherfinancieringstransacties, vermeerderd met twee punten, tot de volledige vereffening ervan;

veroordeling van de verwerende partij tot betaling aan verzoekster van een symbolisch bedrag van 1 EUR ter vergoeding van de immateriële schade;

verwijzing van het Europees Parlement in de kosten van de procedure.

____________