Language of document :

Acțiune introdusă la 6 august 2008 - Ziliene/Parlamentul European

(Cauza F-70/08)

Limba de procedură: franceza

Părțile

Reclamantă: Veronika Ziliene (Luxemburg, Luxemburg) (reprezentanți: S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis, E. Marchal, avocats)

Pârât: Parlamentul European

Obiectul și descrierea litigiului

Pe de o parte, anularea Deciziei AIPN din 17 iulie 2007 de a nu acorda reclamantei dreptul la diurna menţionată la articolul 10 din Anexa VII la Statut și, pe de altă parte, obligarea pârâtului la plata diurnei din momentul intrării reclamantei în funcţie în calitate de funcţionar, majorată cu o dobândă, și la plata sumei de un euro pentru repararea prejudiciului moral.

Concluziile reclamantei

Anularea Deciziei AIPN din 17 iulie 2007 de a nu acorda reclamantei dreptul la diurna menţionată la articolul 10 din Anexa VII la Statut;

obligarea Parlamentului European la plata către reclamantă a diurnei din momentul intrării acesteia în funcţie în calitate de funcţionar, majorată cu o dobândă calculată pe baza ratei stabilite de Banca Centrală Europeană pentru operaţiuni principale de refinanţare, aplicabilă în perioadele avute în vedere, majorată cu două puncte, până în momentul achitării integrale;

obligarea pârâtului la plata către reclamantă a sumei de un euro simbolic pentru repararea prejudiciului moral suferit;

obligarea Parlamentului European la plata cheltuielilor de judecată.

____________