Language of document :

Tožba, vložena 6. avgusta 2008 - Ziliene proti Parlamentu

(Zadeva F-70/08)

Jezik postopka: francoščina

Stranki

Tožeča stranka: Veronika Ziliene (Luxembourg, Luksemburg) (zastopniki: S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis, E. Marchal, odvetniki)

Tožena stranka: Evropski parlament

Predmet in opis spora

Na eni strani razglasitev ničnosti odločbe OPI z dne 17. julija 2007, s katero se tožeči stranki ni dodelila ugodnost hranarine iz člena 10 Priloge VII h Kadrovskim predpisom, in po drugi strani naložitev toženi stranki, naj tožeči stranki plača hranarino od njenega začetka dela kot uradnik z obrestmi, in povračilo v znesku 1 euro nepremoženjske škode, ki jo je utrpela.

Predlogi tožeče stranke

Naj se odločba OPI z dne 17. julija 2007, s katero se tožeči stranki ni dodelila ugodnost hranarine iz člena 10 Priloge VII h Kadrovskim predpisom, razglasi za nično;

naj se Parlamentu naloži plačilo hranarine tožeči stranki od njenega začetka dela kot uradnik z obrestmi, izračunanimi na podlagi obrestne mere, ki jo je Evropska centralna banka določila za operacije glavnega refinanciranja v zadevnih obdobjih, povišane za tri odstotne točke, do celotnega plačila;

naj se toženi stranki naloži, da tožeči stranki nakaže simboličen znesek 1 euro kot povračilo nepremoženjske škode, ki jo je utrpela;

naj se Evropskemu parlamentu naloži plačilo stroškov.

____________