Language of document :

Personaldomstolens beslut av den 30 juni 2008 - Feral mot Regionkommittén

(Mål F-59/07)(1)

Rättegångsspråk: franska

Ordföranden på första avdelningen har förordnat om avskrivning av målet med anledning av en förlikning.

____________

1 - EUT C 199, 25.08.2007.