Language of document :

Usnesení Soudu pro veřejnou službu (druhého senátu) ze dne 26. června 2008 - Nijs v. Účetní dvůr

(Věc F-5/07)1

[Veřejná služba - Úředníci - Článek 44 odst. 1 písm. c) jednacího řádu Soudu prvního stupně - Stručný popis žalobních důvodů v žalobě - Lhůta pro podání stížnosti - Nová skutečnost - Zjevná nepřípustnost]

Jednací jazyk: francouzština

Účastníci řízení

Žalobce: Bart Nijs (Bereldange, Lucembursko) (zástupce: F. Rollinger, advokát)

Žalovaný: Účetní dvůr Evropských společenství (zástupci: T. Kennedy, J.-M. Stenier, G. Corstens a J. Vermer, zmocněnci)

Předmět věci

Zrušení rozhodnutí OOJ o nepovýšení žalobce do platové třídy A*11 v rámci období pro povýšení 2006 - Zrušení několika rozhodnutí týkajících se služebního postupu žalobce a jiných úředníků Účetního dvora - Zrušení výsledku voleb Výboru zaměstnanců Účetního dvora z roku 2006 - Návrh na náhradu škody

Výrok usnesení

Žaloba se zamítá jako zčásti zjevně nepřípustná a zčásti jako zjevně neopodstatněná.

Bartu Nijsovi se ukládá náhrada veškerých nákladů řízení.

____________

1 - Úř. věst. C 56, 10.3.2007, s. 44.