Language of document :

Virkamiestuomioistuimen määräys (toinen jaosto) 26.6.2008 - Nijs v. tilintarkastustuomioistuin

(Asia F-5/07)1

(Henkilöstö - Virkamiehet - Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen työjärjestyksen 44 artiklan 1 kohdan c alakohta - Kannekirjelmässä oleva yhteenveto kanneperusteista - Valitusaika - Uusi tosiseikka - Tutkittavaksi ottamisen edellytysten selvä puuttuminen)

Oikeudenkäyntikieli: ranska

Asianosaiset

Kantaja: Bart Nijs (Bereldange, Luxemburg) (edustaja: asianajaja F. Rollinger)

Vastaaja: Euroopan yhteisöjen tilintarkastustuomioistuin (asiamiehet: T. Kennedy, J.-M. Stenier, G. Corstens ja J. Vermer)

Oikeudenkäynnin kohde

Sen nimittävän viranomaisen päätöksen kumoaminen, että kantajaa ei ylennetä palkkaluokkaan A*11 vuoden 2006 ylennyskierroksella - Useiden kantajan ja muiden tilintarkastustuomioistuimen virkamiesten uraa koskevien päätösten kumoaminen - Tilintarkastustuomioistuimen henkilöstökomitean vuoden 2006 vaalin tuloksen kumoaminen - Vahingonkorvausvaatimus

Määräysosa

Kanne jätetään osaksi tutkimatta, koska sen tutkittavaksi ottamisen edellytykset selvästi puuttuvat ja osaksi se hylätään, koska se on selvästi perusteeton.

Nijs velvoitetaan korvaamaan kaikki oikeudenkäyntikulut.

____________

1 - EUVL C 56, 10.3.2007, s. 44.