Language of document :

A Közszolgálati Törvényszék (második tanács) 2008. június 26-i végzése - Nijs kontra Számvevőszék

(F-5/07. sz. ügy)1

(Közszolgálat - Tisztviselők - Az Elsőfokú Bíróság eljárási szabályzatának 44. cikke 1. §-ának c) pontja - A felhozott jogalapok rövid ismertetése - Panasztételi határidő - Új tény - Nyilvánvaló elfogadhatatlanság)

Az eljárás nyelve: francia

Felek

Felperes: Bart Nijs (Bereldange [Luxemburg]) (képviselő: F. Rollinger, ügyvéd)

Alperes: Az Európai Közösségek Számvevőszéke (képviselők: T. Kennedy, J.-M. Stenier, G. Corstens és J. Vermer, meghatalmazottak)

Az ügy tárgya

A kinevezésre jogosult hatóság (AIPN) azon határozatának hatályon kívül helyezése, amely nem léptette elő a felperest az A*11 besorolási fokozatba a 2006. évi előléptetési időszakban - A felperes és a Számvevőszék más tisztviselőinek előmenetelére vonatkozó határozatok hatályon kívül helyezése - Az utóbbi intézmény személyzeti bizottságának 2006. évi választásának eredményének érvénytelenítése - Károk és kamatok megtérítése iránti kérelem.

A végzés rendelkező része    

A Közszolgálati Törvényszék a keresetet - mint részben nyilvánvalóan elfogadhatatlant, illetve mint részben nyilvánvalóan megalapozatlant -elutasítja.

A Közszolgálati Törvényszék B. Nijs-t kötelezi a költségek viselésére.

____________

1 - HL C 56., 2007.3.10., 44. o.